Kørekort til autocamper

Regler for kørekort til autocamper

 Kørekort til autocamper

Autocamper under 3500 kg kræver kørekort til kategori B.
Autocamper over 3500 kg kræver kørekort til kategori C1 (lille lastbil) eller C (stor lastbil).

Autocamper under 3500 kg kræver kørekort til kategori B.

Har du erhvervet kørekort til kategori D (bus) i perioden fra 1. juli 1996 til 1. maj 2009 giver det ret til at føre autocamper over 3500 kg – GÆLDER dog kun ved kørsel i Danmark.

Har du erhvervet kørekort til autocamper over 3.500 kg i perioden fra 1. juli 1996 til 1. maj 2009: Så har du D-bus kørekort, som efter 19 januar 2013 kun gælder ved kørsel i Danmark. Skal du til udlandet, må du op til ny køreprøve for at erhverve kørekort til kategori C1.

Kørekort C1 : ( lille lastbil) til maks 7.500 kg og kørekort C (stor lastbil) udstedes for 5 år ad gangen.
Fornyelse af kørekort til lastbil og bus koster 220 kr. (2012) for ansøgere mellem 50 og 70 år. Glemmer du at forny kørekortet, i over 3 år – skal du til kontrollerende køreprøve for at få dit kørekort igen. Alders betingelser Kategori C1 (lille lastbil) og kategori C1 med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) a) 18 år og Kategori C (stor lastbil) og kategori C med stort påhængskøretøj (kategori C/E) e) 21 år (i visse tilfælde 18 år). Fornyelse: Hvis du allerede har kørekort, må du fra den 19. januar 2013 køre de samme køretøjer, som du kunne køre før denne dato. Dog kan vilkårene for efterfølgende udstedelser af kørekort ændre sig, f.eks. gyldighedsperiode, helbredskrav og lægebesøg.

Har du det rigtige kørekort til autocamper. se hvilket kørekort der kræves for at køre en autocamper på over 3500 kg.

Kørekort

De fleste autocampere har en vægt total på  3500 kg., som kræver et B kørekort. Ved køb af autocamper på mere end  3500 kræves et C1 kørekort.

Køretøjets vægt Påhængsvognens vægt Kørekort
Op til 3500 kg Op til 750 kg B
Op til 3500 kg Mellem 751 og 3500 kg B+E
Op til 3500 kg Mere end 3500 kg C+E
3501 kg og op Op til 750 kg C
3501 kg og op Over 750 kg C+E

 

Nye kørekort regler for autocamper over 3500 kg.

Maj 2009: Ny lov der betyder at man nu skal have lastbil kørekort kat. C for at køre autocamper over 3500 kg

Bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 om kørekort

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009, og erstatter bekendtgørelse nr. 1004 af 6. oktober 2006.

Begrænset vogntogsmulighed på B-kørekort og lastbilkørekortkrav til tung M1 (fx campingbil med tt>3,5 t).

Den nye bekendtgørelse indebærer blandt andet, at den fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag (koblingsvægten) ikke længere kan anvendes ved beregning af, om man med et kørekort til kategori B kan trække et givent påhængskøretøj, jf. § 9, stk. 1, nr. 4. Der er dog indført en overgangsordning, hvorefter indehavere af kørekort til kategori B, som er udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden fortsat kan vælge at anvende koblingsvægten som beregningsgrundlag, jf. § 111.

Derudover indebærer den nye bekendtgørelse, at personbiler med op til otte siddepladser foruden førerens plads og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, fremover skal føres med et kørekort til kategori C og ikke kategori D, jf. §§ 10-13. Der er her ligeledes indført en overgangsordning, hvorefter kørekort til kategori D, som er udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden, fortsat giver ret til at føre de pågældende køretøjer i Danmark, jf. § 112. Kørsel med de pågældende køretøjer i andre EU-/EØS-lande med kørekort til kategori D frem for kategori C indebærer imidlertid risiko for at blive pålagt en bøde i henhold til disse landes regler.

Endelig indebærer den nye bekendtgørelse, at det bliver muligt for personer, der har ansøgt om fornyelse af deres kørekort, at føre bil uden for Norden, mens ansøgningen behandles. Der er således indført en ordning, hvor der kan ske foreløbig fornyelse af kørekortet for en periode på tre måneder ved udstedelse af et midlertidigt kørekort i EF-format, som kan anvendes i hele EU/EØS, jf. § 71, stk. 3 og 4.

 

Se kørekort regler  her  § 9- 10 og 11

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123635&exp=1

Skriv et svar